Suomen Vuokravarastot Oy TIETOSUOJASELOSTE

Suomen Vuokravarastot Oy tarjoaa asiakkailleen varastopalveluja. Asiakkaista kerätään tietoa jota tämän palvelun tuottaminen vaatii.

Suomen Vuokravarastot Oy on noudattaa Suomen henkilötietolakia (523/1999) sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä, joka liittyy käyttäjien yksityisyyteen, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

Henkilötiedolla” tunnistetaan asiakas. Henkilötietojen lisäksi emme kerää muuta tietoa.

Henkilörekisterin nimi

Suomen Vuokravarastot Oy asiakasrekisteri

Suomen Vuokravarastot Oy kerää asiakkaasta tietoja, joita käsittelee mahdollisesti kolmas osapuoli, kun kyseessä on kirjanpito.

Seuraavia tietoja kerätään:

Nimi, osoite, puhelinnumerot, henkilö- tai y-tunnus, sähkpostiosoitteet.

Kamerajärjestelmä tallentaa kuvaa varastotilasta, tallenteita säilytetään vuokravaraston palvelimella yrityksen tiloissa.

Verkkopalvelun käytöstä ei kerätä tietoa, verkkopalvelu saattaa luoda keksin, jota ei jaeta muille tai käytetä muualla.

Tietojen luovuttaminen kolmansille:

Henkilötietoja luovutetaan pyydettäessä lain mukaisesti niille viranomaisille jotka ovat niitä oikeutettuja saamaan.

Tietoja ei luovuteta ulkomaille tai kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen suojaaminen

Rekisteriä ylläpidetään suojatulla palvelimella, johon on pääsy vain salasanalla yrityksen työntekijöiden toimesta. Videovalvonnan tallenteet ovat lukitussa tilassa, johon on rajattu pääsy vain yrityksen määrätyillä työntekijöillä. Allekirjoitetut sopimukset säilytetään lukitussa tilassa yhtiön toimitiloissa.

Rekisteröidyn oikeudet

Suomen Vuokravarastot Oy vastaa kuukauden kuluessa tietopyyntöön, joka on toimitettu allamainittuun yhteystietoon. Pyynnöstä asiakkaan tiedot voidaan poistaa vuokrakauden päätyttyä. Mitään tietoja ei käytetä markkinointiin. Rekisteröity voi valittaa tietosuojavaltuutetulle, ohjeet www.tietosuoja.fi.

Tietojen säilyttäminen

Asiakkaan tietoja säilytetään vähintään kuusi vuotta vuokrakauden päättymisestä, koska kirjanpitolaki tätä vaatii.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tietosuojaselostetta voidaan päivittää tarpeen mukaan lainsäädännön ja markkinatilanteen mukaan.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii Suomen Vuokravarastot Oy, Peltokatu 31, 33100 Tampere

Rekisteriasioita hoitaa Marja-Riitta Kangasniemi info@vuokravarasto.fi

Rekisteritietojen tarkistuspyynnön voi lähettää osoitteeseen:

Suomen Vuokravarastot Oy, Peltokatu 31, 33100 Tampere